Nabídka Akce O nás Kontakty

Provádíme instalace, opravy a servis tepelných čerpadel NIBE v Praze a středních Čechách.

Naše společnost je členem asociace pro využití tepelných čerpadel a zaměstnanci mají certifikát EU-CERT.HP (EU Certified Heat Pump Installer) platný v celé EU, který je zárukou, že montáže, opravy i servis tepelných čerpadel budou provedeny odborně a s vysokou kvalitou. Pro vytápění tepelným čerpadlem dodáváme pro tento typ vhodné a komfortní podlahové topení.

Vzhledem k tomu, že se tepelná čerpadla často kombinují s konvenčními zdroji vytápění a ohřevu, je potřeba systém efektivně řídit. Právě to dovedeme provést na profesionální úrovni na rozdíl od společností, které se specializují pouze na dodání topných systémů. Naše společnost má zkušenosti s měřením a regulací komplexních topných systémů, kterou provádíme od roku 1991. Naše společnost kromě řešení pro domácnosti realizovala např. regulaci tepelných čerpadel využívajících energetického potenciálu vody vodáren pro vytápění jejích objektů, ale také regulaci a měření dlouhé řady plynových kotelen a výměníkových stanic systémů centrálního vytápění budov.

Naše společnost provádí i silnoproudé a slaboproudé rozvody, výrobu rozvaděčů a další elektrotechnické práce pro zákazníky, kterým dodává tepelná čerpadla a je tak schopna dodat ucelené řešení. Společnost má pro tuto činnost potřebná oprávnění. Takto dokážeme komplexně uspokojit zákazníka včetně zajištění potřebných revizí a atestů.

V rámci příprav staveb provádíme poradenskou a projektovou činnost výše uvedených oborů.

S vědomím důležitosti etických principů se zavazujeme dodržovat platné legislativní a etické normy. Všichni společníci a zaměstnanci společnosti jsou si vědomi toho, že plnění těchto norem je důležitým spojencem mezi společností a jejími obchodními partnery.